این سه جلد از مجموعه کتاب‌های کودکی نامداران که ویژه کودکان و نوجوانان برای آشنایی با نامداران مذهبی و ادبی و دفاع از کشور است، تحت عنوان کتاب‌های زیر می‌باشد:

۱) العبد (من محمدتقی بهجت هستم)

۲) مرد روزهای سخت (من مصطفی‌چمران‌هستم)

۳) بانوی شعر فارسی (من پروین‌اعتصامی هستم)  

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "مرکز رسانه شیرازه " است. بر اساس ماده بیست و سه قانون حمایت از حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می‌باشد.‏