کتاب « مسابقه ی کوفته پزی » داستان‌هایی شیرین و خواندنی را با توجه به مضامین قرآنی بیان می کند.
«تازه چه خبر»، «ماجرای سیب قرمز»، «کیک امانتی»، «مسابقه کوفته پزی»، «که این طور»، «شلوپی»، «راز پاپاپا» و «آش آشتی کنان» نام داستان‌های این مجموعه هشت جلدی هستند. در هریک از این داستان ها نویسنده تلاش کرده تا یکی از مفاهیم قرآنی را ترسیم و برای کودکان ملموس کند. به طوری که در پایان داستان، کودک را آمادۀ پذیرش نکته‌ی مورد اشاره‌ی داستان می کند و با طرح آیۀ قرآنی مورد نظر در پایان داستان، کودک با یک آیه قرآنی آشنا شده و کاربرد آن را به خوبی از خلال داستانی که طراحی شد، می‌آموزد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "مرکز رسانه شیرازه " است. بر اساس ماده بیست و سه قانون حمایت از حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می‌باشد.‏