مجموعه ماجرای دشت مرموز بر محوریت چند گروه از حیوانات است که در هر کتاب ماجرای تازه ای را رقم می‌زنند. روباه‌ها شخصیت‌های منفی این مجموعه هستند که در هر قصه برای به دام انداختن دیگر حیوانات توطئه تازه‌ای انجام می‌دهند. بازها قهرمان‌های این مجموعه هستند که در نهایت به یاری حیوانات ضعیف می‌آیند و روباه‌ها را شکار می کنند.

میرکیانی در نگارش این جهان حیوانی به داستان های کهن ایرانی همچون کلیله و دمنه و مثنوی و معنوی نظر داشته و تلاش داشته به کهن الگوهای این مرز و بوم وفادار بماند. در این میان او تلاش داشته با بیان داستان‌هایی در قالب شخصیت‌های حیوانی مفاهیم ارزنده اخلاقی و فرهنگی را به شکل ضمنی و نامحسوس به کودکان بیاموزد و آن‌ها را آماده حوادث و اتفاقاتی بکند که در هنگام بزرگسالی با آن‌ها مواجه خواهند شد. سه اثر این مجموعه «بازی بازها»، «ملکه موش ها»، «جشن خرگوش ها» ترتیب خاصی ندارند و هر کتاب به داستان مجزایی می پردازد و شما می‌توانید از هر کتاب که دوست دارید خواندن را شروع کنید. 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "مرکز رسانه شیرازه " است. بر اساس ماده بیست و سه قانون حمایت از حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می‌باشد.‏